دوستان خوب

آیا کلید خانه خود را به دوستتان می‌دهید؟

چند وقت پیش جمله و سوال تاثیرگذاری خواندم، یادم نیست کجا ولی سوال این بود: اگر قرار باشد به سفر بروید، آیا کلید خانه خود را به دوستتان می‌دهید؟ اگر جواب خیر است، در انتخاب دوستان خود تجدیدنظر داشته باشید. کمی بالا پایین، ولی مضمون اصلی همین بود. شاید انتخاب... ادامه مطلب »