مسئولیت پذیری

تو مقصری، همه چیز تقصیر توست!

چند سال پیش در اواخر دبیرستانم در کافی‌نتی کار می‌کردم که مردمِ هشت تا هشتاد ساله برای انجام تکالیف مدرسه، تحقیقات دانشگاه، ثبت شرکت، پیگیری یارانه یا بررسی وضعیت سهام عدالت و کلی کار دیگر به دفتر ما می‌آمدند. گاهی اوقات کارشان انجام که می‌شد و می‌رفتند، فردا، پس‌فردا، یک... ادامه مطلب »